Bodemkartering

uitgelegde boring van een veldpodsol op de Gorsselse Heide
uitgelegde boring van een veldpodsol op de Gorsselse Heide

Onderzoek naar bodemtypen en profielen ten behoeve van beheer.