Faunaonderzoek

Baardvleermuis in winterslaap (Ommen)
Baardvleermuis in winterslaap (Ommen)

Onderzoek naar beschermde dieren bij ruilverkavelingen, beheerplannen en bouwplannen.

Onderzoek naar beschermde vogels en vleermuizen  ten behoeve van renovaties