Floraonderzoek

soortenrijk grasland met Goudhaver op fort de Gagel (Utrecht)
soortenrijk grasland met Goudhaver op fort de Gagel (Utrecht)

Onderzoek naar bijzondere vegetatie bij herinrichtingen, beheerplannen en agrarisch natuurbeheer

Kartering van bijzondere soorten planten