Onderzoek waterhuishouding

De Overijsselse Vecht bij stuw Vechterweerd
De Overijsselse Vecht bij stuw Vechterweerd

Onderzoek naar natuurlijk waterbeheer, waterberging en verdroging.