Over Cees

Cees is a very good ecologist with great expertise within his own field, but also with understanding of the ecological needs in several accompanied fields of science and art such as landscapearchitecture, architecture and design. As a tutor he is firm and strand but also mild and wise; it is always a pleasure to work with him!!

Alma Kennis

Achtergrond

Opgeleid als bioloog in Wageningen, heeft Cees aan zeer diverse doelgroepen voorlichting over natuur gegeven (jongeren, burgers, raadsleden, rechters). Sinds 2008 is hij bevoegd docent in het HBO.

 1. Master of Sciences, Biology (1983) Wageningen University and Researchcentrum
 2. Basic Teacher in Higher Education
  Basic Teacher in Higher Education (2008) University of Groningen

Ervaring

Cees heeft sinds 1990 een ecologisch onderzoeksbureau. Daarnaast heeft hij diverse ecologische functies gehad:

 1. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (2001- heden) Docent ecologie, hydrologie, bodem en beheer aan landschapsarchitecten.
 2. SCLO (nu: Landschap Overijssel) (1994-1996) Adviseur particulier natuurbeheer
 3. Ingenieursbureau Eelerwoude (1990-1991) Opstellen beheerplannen voor bossen, landgoederen en natuurterreinen
 4. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek (1989) Vegetatiekartering Relatienotagebied Vechtdal
 5. Arcadis (1989) Inventarisatie slootvegetaties in polder Putten en polder Arkemheen
 6. Rijkshogeschool IJsselland (nu: Saxion) (1989) Onderwijs in flora en landschap in het veld
 7. Stichting Otterstation Nederland (1988-1989) Opstellen Otterbeschermingsplan Noord-Hollands Noorderkwartier
 8. Ministerie van Landbouw en Visserij (1987-1988) Opstellen Otterbeschermingsplan Noord-Overijssel (Otter in de Vecht)
 9. Provincie Overijssel (1986) Voorbereiden beleidsnota Natuur en Landschap
 10. Berlingh College Heemskerk (1983-1985) Onderwijsassistent Biologie
 11. Provincie Noord‐Holland
  Provincie Noord‐Holland (1983, 1985 en 1988) Kartering van flora en vegetatie in polders, moerassen, duinen en bossen